Czytane, przeczytane

Wpis

czwartek, 21 maja 2015

**** E. Haynes, Behind closed doors

Druga ju? ksi??ka o zdolnej i m?odej pani detektyw Lou Smith. Autorka uraczy?a czytelnika odpowiedni? porcj? sercowych perypetii bohaterki (to co? dla pa?) i du?? dawk? emocji innej natury - jak to w dobrym kryminale. 

Ju? na pocz?tku autorka podbi?a moje serce, przenosz?c cz??? akcji do Grecji (loving it). Ale to nie jedyna podró?, jak? odbywamy ?ladami m?odej dziewczyny porwanej i zmuszonej do prostytucji. Odwiedzamy Prag?, Amsterdam (interesuj?ce studium funkcjonowanie dzielnicy czerwonych latarni) i inne kraje. Mam wra?enie, ?e Haynes lubi mierzy? si? z trudnymi tematami, tutaj postanowi?a otworzy? czytelnikom oczy na groz? handlu lud?mi, czyli wspó?czesnego niewolnictwa. 

Szczegóły wpisu

Tagi:
Kategoria:
Autor(ka):
mignolina.c
Czas publikacji:
czwartek, 21 maja 2015 09:13

Polecane wpisy